September 29, 2009

rahmat

yang menyebabkan kita masuk syurga bukan pahala, tapi rahmat Allah.

Pada suatu kali Umar mendatangi tempat Mu'adz ibnu Jabal ra, kebetulan ia sedang menangis, maka Umar berkata: "Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Mu'adz?" Kata Mu'adz: Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:-

Orang-orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang bertakwa yang suka menyembunyikan diri, jika mereka tidak ada, maka tidak ada yang mencarinya, dan jika mereka hadir, maka mereka tidak dikenal. Mereka adalah para imam petunjuk dan para pelita ilmu.
maka

jangan bangga dengan amalmu

Allah Maha Mengetahui segala yang tersembunyi mahu pun yang tidak pernah terlintas oleh hambaNya.

No comments:

link within

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...