September 12, 2010

Abd Qadir Jailani

allahumma wa anta al a'lim bi sara'irina fa ashlihha, wa anta al alim bi hawa'izina fa iqdaliha,wa anta al alim bi dzunubina faghfirha, wa anta al alim bi 'uyubina fa usturha. la turina haytsu nahaytana.la tufqidna haytsu amartana. la tunsina dizikrak wa la ta'umna makrak.la tuhwijna ila ghayrak.la taj'alna min al ghafilin.
ya allah hanya engkaulah Yang Maha mengetahui rasia rahsia kami, maka perbaikilah. hanya engkaulah yang maha mengetahui kebutuhan kebutuhan kami, maka penuhilah, hanya engkaulah yang maha mengetahui dosa dosa kami, maka ampunilah hanya engkau lah yang maha mengetahui aib aib kami, maka tutupilah. janganlah engkau memperlihatkan sesuatu kepada kami, sekiranya engkau larang kami mengerjakannya. jangan lah engkau menghilangkan sesuatu kepada kami sekiranya engkau perintah kan kami mengerjakannya. jangan lupakan kami dari zikir mengingatkanmu. jangan tujukan kami kepada makarmu. jangan butuhkan kami kepada selain mu. jangan jadikan kami termasuk orang orang yg lalai

No comments:

link within

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...