January 5, 2011

kenal

tidakkah kau ketahui bahawa mengenal itu semata-mata pemberian kurnia Allah pada mu

sedang amal perbuatan mu merupakan hadiah dari mu kepada tuhanmu

maka di manakah letak perbandingan antara hadiah mu dengan pemberian Allah kepadamu

- kata al hikam.sungguh bergetar hati ..

lailahailla anta subhanaka inni kuntu minazzalimin.

No comments:

link within

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...